Podle čeho vybrali poradci nejhorší pojištění závažných onemocnění?

“Důvody volby pojišťovny s nejhorším pojištěním závažných onemocnění.”

Důvod pro nejhorší pojištění závažných onemocnění

Nejčetnějším důvodem volby pojišťovny s nejhorším pojištěním jsou malý rozsah pojištění (23,8 %) a špatné zkušenosti (19 %).

Finanční poradci odpovědi psali slovně, následně byly jejich odpovědi kategorizovány. V grafu jsou zaznamenány jsou pouze odpovědi poradců, kteří vyplnili pole pro dotaz, proč volili konkrétní pojišťovnu.


Výzkum proběhl na vzorku 103 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 31. 10. až 25. 11. 2022.