Podle čeho vybírají úvěr lidé s hypotékou?

“Lidé s hypotečním úvěrem ve svém rozhodování o výběru úvěru nejčastěji dají na celkové náklady.”

Lidé s hypotékou - rozhodování o úvěru

Nejdůležitějším faktorem pro výběr úvěrového produktu jsou pro respondenty s hypotečním úvěrem celkové náklady úvěru (39,2 %) a úroková sazba (37,3 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 7. až 19. 8. 2020.