Neživotní pojištění stav nouze nezasáhne, tvrdí poradci

“Z průzkumu mezi finančními poradci vyplývá, že neživotní pojištění nebude příliš zasaženo stavem nouze v důsledku koronaviru.”

Více než polovina (53,1 %) oslovených finačních poradců se domnívá, že produkce neživotního pojištění nebude ovlivněna stavem nouze v důsledku koronaviru a nákazy COVID-19.

Neživotní pojištění a koronavirus

Více finančních poradců vnímá v rámci koronaviru spíše příležitosti než hrozby v distribuci neživotního pojištění. Finanční poradci, kteří se neživotním pojištěním přímo zabývají, jsou přitom více optimističtí než průměr všech finančních poradců.

Dopad koronaviru na finanční produkty

Finanční poradci v průměru uvedli u neživotního pojištění hodnotu 0,59, což je jen mírně nad spotřebitelskými úvěry. Poradci zabývající se neživotním pojištěním byli ale méně optimističtí než poradci zabývající se spotřebitelskými úvěry (0,76 vs. 0,86).

Poradci hodnotili dopad  (hrozba/příležitost) na škále od -5 do +5 a výsledná hodnota je průměrem hodnocení.


Výzkum proběhl na vzorku 163 respondentů. Respondenti byli vybráni z řad finančních poradců na webu Poradci-sobě.cz a přímým obvoláváním aktivních finančních poradců. Sběr dat proběhl 19. 3. až 14. 4. 2020.