Neživotní pojištění: Finanční poradci a online sjednání

“Jaký podíl neživotního pojištění sjednávají finanční poradci se svými klienty online? A jaký je jejich ideál?”

Neživotní pojištění je v online sjednání z finančních produktů nejdále. Respondenti z řad finančních poradců sjednají online v průměru tři čtvrtiny smluv o neživotním pojištění (72,7 %), ale jen čtvrtinu hypotečních úvěrů (23 %).

Podíl online sjednání finančních produktů finančními poradci

Průměr je počítán ze střední hodnoty rozmezí, které finanční poradci uváděli u jednotlivých dotazovaných produktů.

Téměř dvě třetiny respondentů (63,6 %) uvádí, že sjednává online 75 % až 100 % neživotního pojištění a čtvrtina (24,2 %) mezi 50 % a 75 %.

Online sjednání neživotního pojištění finančními poradci

To má k ideálu stále ještě daleko. Dvě třetiny respondentů by optimálně chtěly sjednávat veškeré neživotní pojištění online (67,7 %) a další pětina dotázaných alespoň 75 % smluv (19,2 %).

Optimální online sjednání neživotního pojištění finančními poradci


Výzkum proběhl na vzorku 99 respondentech. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl v červnu až srpnu 2021.