Nejvyšší příjmy vázaných zástupců? Univerzální poradci

“Nejvyšších příjmů mezi vázanými zástupci dosahují ti, kteří mají licence na všechny tři základní oblasti distribuce.”

Téměř čtvrtina (23,2 %) vázaných zástupců dosahuje obratu od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč. Čtvrtina (24,4 %) vázaných zástupců má odhadovaný obrat přesahující 1 mil. Kč.

Příjem finančních poradců

Mezi specialisty zaměřenými pouze na jednu ze základních oblastí finančního zprostředkování mají nejvyšší obraty vázaní zástupci pro úvěrovou oblast a pro investice. Vázaní zástupci zaměření pouze na pojištění mají obecně nižší obrat.

Příjmy finančních poradců - specialisté

Nejvyšších obratů ovšem dosahují vázaní zástupci, kteří mají licenci pro všechny tři základní oblasti finančního zprostředkování a poradenství.

Příjem finančních poradců - univerzálové


Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů České národní banky (ČNB) k 16. 7. 2020, veřejné databáze ekonomických subjektů. Velikost společnosti je posuzována podle počtu registrovaných vázaných zástupců – fyzických osob. Analyzovány jsou společnosti s více než 500 vázanými zástupci.

Sdílet