Nejvíce příležitostí pro finanční poradce: Středně velké obce

“Finanční poradenství je nejrozšířenější v obcích do 1 000 obyvatel. Nejvíce příležitostí mají poradci ve středně velkých městech.”

Finanční poradci a obce

Nejméně služeb finančních poradců využívají klienti v obcích o velikosti od 10 000 do 50 000 obyvatel (43,7 %). Naopak nejvíce chybí finanční poradce lidem ve městech od 100 000 do 500 000 obyvatel (7,7 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 199 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 6. až 10. 3. 2020.

Sdílet