Nejvíce inovativní poradenská společnost? Broker Trust

“Broker Trust vystřídal SAB servis na pozici nejinovativnější společnosti dle vnímání finančních poradců.”

Nejlepší hodnocení v inovativnosti a přístupu k novým technologiím dle respondentů mají broker pooly Broker Trust (6,85) a SAB servis (6,80). Ze strukturálních společností je nejlépe hodnocen 4fin (6,18).

Vnímání inovativnosti

Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škále od 0 – zcela neinovativní společnost do 10 – naprosto inovativní společnost. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.

S výjimkou společnosti INSIA (-0,39) vnímají finanční poradci inovativnost poradenských společností lépe, než jaký z nich mají celkový dojem. Nejvyšší rozdíl je u Partners Financial Services (1,60).

Vnímání inovativnosti - celkové vnímání

Ve vnímání inovativnosti si od posledního průzkumu, který proběhl 24. 11. 2021 až 20. 2. 2022, nejvíce polepšily společnosti SMS Finance (+0,41) a Fincentrum & Swiss Life Select (+0,41). Naopak nejvíce ztratila INSIA (-0,53).

Vývoj vnímání inovativnosti


Výzkum proběhl na vzorku 160 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 26. 5. až 21. 7. 2022.