Největší hazardéři? Lidé pořizující vůz na nebankovní úvěr

“Pětina lidí pořizujících automobil na nebankovní úvěr nemá uzavřené havarijní pojištění, protože nevěří, že se jim něco stane.”

Havarijní pojištění

Více než polovina (55,4 %) respondentů, kteří financovali pořízení vozu bankovním úvěrem, považuje havarijní pojištění za příliš drahé. Naopak dotázaní využívající nebankovní financování považují nejčastěji svůj automobil za příliš starý (42,9 %). Pětina (21,4 %) těchto respondentů navíc nevěří, že se jim něco stane.


Výzkum proběhl na vzorku 1 039 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 17. 4. až 21. 4. 2020.