Nejstarší vázaní zástupci? V distribuci pojištění

“Nejvyšší podíl vázaných zástupců starších 55 let je v distribuci pojištění.”

Nejvíce vázaných zástupců zkoumaných společností je ve věku od 26 do 40 let (36,7 %). Následuje věková skupina od 41 do 55 let (33,1 %). Ve věku nad 55 let je pětina vázaných zástupců (20,2 %).

Věková struktura vázaných zástupců

Nejvyšší podíl vázaných zástupců ve věku nad 55 let je mezi finančními zprostředkovateli s licencí na distribuci pojištění (20,4 %).

Věková struktura vázaných zástupců dle licencí

Finanční zprostředkovatelé s licencí výhradně pro distribuci pojistných produktů patří mezi nejstarší. Čtvrtina z nich (25,2 %) je ve věku nad 55 let a třetina (33,3 %) ve věku od 41 do 55 let.

Věková struktura vázaných zástupců - výhradně pojištění


Databáze registrovaných subjektů České národní banky (ČNB). Data k  10. 8. 2020. Zahrnuté subjekty: Allianz pojišťovna, AXA, Broker Consulting, Broker Trust, Česká podnikatelská pojišťovna, ČSOB Pojišťovna, Fincentrum & Swiss Life Select, Generali Česká pojišťovna, Chytrý Honza, INSIA, Kooperativa pojišťovna, MetLife, OK Klient, OVB Allfinanz, Partners Financial Services, SAB servis, UNIQA pojišťovna, ZFP akademie. Pouze fyzické osoby.