Nejstarší poradci nemají nejvyšší příjmy

“Podíl vázaných zástupců ve věku nad 55 let neroste s výší příjmu.”

Příjem vázaných zástupců dle věku

Nejnižší podíl vázaných zástupců ve věku nad 55 let je v příjmové kategorii do 200 tis. Kč (11,2 %). V nejvyšší příjmové kategorii je více než polovina (53,6 %) vázaných zástupců ve věku od 41 do 55 let.


Databáze registrovaných subjektů České národní banky (ČNB). Data k  10. 8. 2020. Zahrnuté subjekty: Allianz pojišťovna, AXA, Broker Consulting, Broker Trust, Česká podnikatelská pojišťovna, ČSOB Pojišťovna, Fincentrum & Swiss Life Select, Generali Česká pojišťovna, Chytrý Honza, INSIA, Kooperativa pojišťovna, MetLife, OK Klient, OVB Allfinanz, Partners Financial Services, SAB servis, UNIQA pojišťovna, ZFP akademie. Pouze fyzické osoby.