Nejlépe vnímané poradenské společnosti: BT a SAB

“Finanční poradci nejlépe vnímají společnosti Broker Trust a SAB servis. Které naopak nejhůře?”

Nejlepší hodnocení respondentů v celkovém vnímání společnosti mají broker pooly Broker Trust (6,64) a SAB servis (6,22). Ze strukturálních společností je nejlépe hodnocen 4fin (5,10).

Vnímání značek - celkem

V celkovém vnímání značky si od posledního průzkumu, který proběhl 10. 3. až 1. 4. 2021, nejvíce polepšily společnosti eDO Finance (+0,53) a Partners Financial Services (+0,52). Naopak nejvíce ztratila společnosti Fincentrum & Swiss Life Select (-0,40) a INSIA (-0,37).

Vnímání značek - rozdíl oproti předchozímu průzkumu

Nejčetněji finanční poradci vnímají jako naprosto sympatickou společnost SAB servis (15,8 % nejvyššího hodnocení).

Vnímání značek - histogram SAB

Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škále od 0 – zcela nesympatická společnost do 10 – naprosto sympatická společnost. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.


Výzkum proběhl na vzorku 203 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 24. 11. 2021 až 20. 2. 2022.