Nejinovativnější poradenská společnost: SAB servis, nebo 4fin?

“Hodnocení inovativnosti finančně poradenských společností se liší mezi poradci z poolů a z MLM.”

Nejlepší hodnocení inovativnosti respondenty z řad poradců působících pod broker pooly mají SAB servis (7,59) a Broker Trust (7,11). Ze strukturálních společností je nejlépe hodnocen 4fin (6,08).

Inovativnost poradenských společností dle poradců z poolů

Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škále od 0 – zcela neinovativní společnost do 10 – naprosto inovativní společnost. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.

Nejlepší hodnocení inovativnosti respondenty  z řad poradců působících ve strukturálních firmách má 4fin (6,51), který následují Broker Trust (6,27) a SAB servis (6,25).

Inovativnost poradenských společností dle poradců ze strukturálních společností

Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škále od 0 – zcela neinovativní společnost do 10 – naprosto inovativní společnost. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.

Finanční poradci z broker poolů hodnotí zpravidla broker pooly lépe a strukturální společnosti hůře než poradci ze strukturálních společností.

Rozdíl vnímání inovativnosti finančně poradenských společností dle poradců z broker poolů a ze strukturálních společností

V grafu je zobrazen rozdíl mezi hodnocením poradců z broker poolů a ze strukturálních společností. Kladná hodnota znamená, že hodnotitelé z poolů dávali vyšší skóre než ze strukturálních firem a naopak.


Výzkum proběhl na vzorku 160 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 26. 5. až 21. 7. 2022.