Manažeři očekávají růst produkce

Zprostředkovatelé vidí budoucnost trhu životního pojištění mírně pozitivně. 

Přibližně polovina (50,7 %) dotazovaných zprostředkovatelů odhaduje v následujících 12 měsících růst své produkce v oblasti životního pojištění.

Negativně budoucí vývoj trhu naopak hodnotí třetina z nich (32 %). Rozdílně se ale na perspektivu své produkce dívají manažeři (vedoucí týmu) a řadoví poradci.

Manažeři jsou více pozitivně naladěni

Výrazně optimisticky vidí trh manažeři: 70 % z nich očekává růst produkce. Manažeři jsou si také názorem na vývoj trhu výrazně jistější než řadoví poradci – na vývoj trhu nemá názor pouze 12,5 %, zatímco odpověď “nevím” volilo 41 % poradců.

Zkušenější poradci jsou s ohledem na svou produkci optimističtější než jejich méně zkušení kolegové

Mírně optimističtější jsou poradci, kteří mají alespoň desetiletou profesní zkušenost – růst osobní produkce očekává 60 % z nich. Tato skupina si je také v názoru na budoucí vývoj trhu více jistá (jen 30 % z nich na vývoj trhu nemá názor).

35 % poradců se zkušeností od 3 do 10 let neví, zda jejich osobní produkce poroste či bude klesat. 

Co je to tržní sentiment?

Tržní sentiment finančních poradců – ukazatel očekávání růstu či poklesu trhu životního pojištění. Tržní sentiment nabývá hodnoty -100 % (všichni respondenti předpokládají pokles produkce) až +100 % (všichni poradci očekávají růst produkce). Zprostředkovatelé odpovídají na otázku “V následujících 12 měsících očekáváte u vás osobně v oblasti produkce životního pojištění [růst | pokles | nevím]”.

Sdílet