Makléřské společnosti mají poradce s nejdelší praxí

Nejvíce poradců s více než 10 letou praxí ve finančním poradenství je v makléřských společnostech (57 %). Respondenti s praxí od 3 do 10 let jsou zastoupeni nejvíce v MLM společnostech, celkem 60 %. Ze všech dotazovaných poradců se téměř polovina věnuje tomuto oboru právě v rozmezí 3 až 10 let (52 %).

“Téměř polovina dotazovaných poradců se finančnímu poradenství věnuje 3 – 10 let

Poradci s praxí od 1 roku do 3 let mají největší zastoupení také u MLM společností (10 %), naopak ti s desetiletou profesní zkušeností jsou u MLM pouze v 27 %. Méně než 1 rok se poradenství věnují 3 % zastoupena v MLM společnostech. V ostatních typech se pohybují respondenti s delší profesní praxí, tedy minimálně 1 rok.

U nejzkušenější poradců vede Aegon, Česká pojišťovna a ČSOB

Pojišťovnu Aegon uvádějí mezi třemi nejčastěji nabízenými pojišťovnami poradci s nejdelší profesní praxí: 56 % poradců má praxi 10 let a více. Těsně následuje Česká pojišťovna (54 % poradců s praxí 10 a více let) a ČSOB pojišťovna (52 % poradců).

Přehled pojišťoven a délky profesní praxe poradců, kteří tyto pojišťovny uvedli mezi třemi nejčastěji nabízenými.

* Výzkum EMA data byl proveden v červnu až srpnu 2019 na vzorku 300 poradců – uživatelů webu Poradci-sobě.cz.