Lidé v Jihomoravském kraji hypotéky uzavírají přes poradce

„V Jihomoravském kraji nejvíce lidí z České republiky využívá při sjednání hypotéky finančního poradce.“

V Jihomoravském kraji přes finančního poradce sjednalo nebo by sjednalo hypoteční úvěr 75 % respondentů. Průměrně v České republice se ohledně hypotéky obrátí na poradce pouze 60 % dotázaných. Je to především na úkor sjednání v bance, které volí jen 16,7 % jihomoravských respondentů oproti 35,3 % celé české populace.


Výzkum proběhl na vzorku 1029 respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Sběr dat proběhl 30. 10. – 4. 11. 2019.

Sdílet