Lidé s končící fixací očekávají, že sazby jsou již na vrcholu

“Podle lidí, kterým končí fixace hypotéky letos, jsou sazby na vrcholu četněji než podle ostatních.”

Očekávaná výše hypotečních sazeb a doba do konce fixace hypotéky

Respondenti splácející hypoteční úvěr, kterým končí fixace úrokové sazby letos (28,9 %) či příští rok (20 %), jsou přesvědčeni, že jsou úrokové sazby hypoték již na vrcholu a výš neporostou, četněji než ostatní.


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.