Lidé jsou se svou hlavní bankou spokojeni

“Se svou hlavní bankou je spokojeno devět desetin respondentů.”

Spokojenost s hlavní bankou

Devět desetin dotázaných (91,1 %) je se svou hlavní bankou spokojených. O změně banky uvažuje jen dvacetina respondentů (4,6 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.