Lidé bez hypotéky bydlí nejčastěji v nájmu

„Lidé bez hypotéky a úvěru ze stavebního spoření bydlí nejčastěji v nájmu či podnájmu (45,8 %). Úvěr na bydlení by čerpali nejčastěji na pořízení vlastního bydlení (51,8 %).“

Hypoteční úvěr či úvěr ze stavebního spoření má 27,8 % respondentů průzkumu. Bez úvěru na bydlení je 72,2 % dotázaných.

I bez hypotéky bydlí ve vlastním bytě či rodinném domě téměř čtvrtina (24,1 %) respondentů. Většina (45,8 %) ale přesto bydlí v nájmu či podnájmu.

Bydlení lidí bez hypotéky

Lidé bez hypotéky a úvěru ze stavebního spoření by úvěr na bydlení nejčastěji čerpali na pořízení vlastního bytu či rodinného domu (51,8 %). Ovšem téměř pětina (19,8 %) respondentů by si pořídila investiční byt.

Účel hypotéky

Nájemní bydlení je nejčastěji využíváno v Praze (43,2 %) a Moravskoslezském kraji (40,5 %). Naopak nejvyšší podíl vlastnického bydlení je ve Středočeském kraji (41,6 %).


  • výzkum proběhl na vzorku 1029 respondentů
  • respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let
  • statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů
  • sběr dat proběhl 30. 10. – 4. 11. 2019
  • vyhodnocení a interpretace probíhala v období 5. – 12. 11. 2019