Kterou společnost poradci vnímají nejlépe?

“Ve vnímání značek mezi finančními poradci si nejlépe stojí broker pool Broker Trust. Kdo následuje?”

Nejlepší hodnocení respondentů v celkovém vnímání společnosti mají broker pooly Broker Trust (6,56) a SAB servis (6,35). Ze strukturálních společností je nejlépe hodnocen 4fin (4,94).

Vnímání značek - léto 2022

Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škále od 0 – zcela nesympatická společnost do 10 – naprosto sympatická společnost. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.

Jako naprosto sympatickou společnost vnímá Broker Trust více než desetina (12,9 %) respondentů.

Vnímání značek - Broker Trust

Jako zcela nesympatickou společnost vnímá ZFP akademii třetina (30,3 %) respondentů.

Vnímání značek - ZFP akademie


Výzkum proběhl na vzorku 160 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 26. 5. až 21. 7. 2022.