Kterou banku chtějí opustit klienti?

“Se svou hlavní bankou jsou nejčetněji spokojeni klienti Air Bank. Z jaké banky chtějí lidé odejít?”

Spokojenost s hlavní bankou dle bank

S hlavní bankou jsou nejčetněji spokojeni respondenti využívající služeb Air Bank (98,3 %). O změně banky naopak nejčetněji uvažují dotázaní využívající Fio banku (9,6 %), mBank (8,2 %) a Komerční banku (7,3 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.

Sdílet