Kteří finanční poradci se věnují zprostředkování hypoték?

“Hypoteční úvěry zprostředkovává 90 % respondentů. Kteří poradci nejčetněji?”

Hypoteční úvěry distribuuje devět desetin (90 %) respondentů. Pouze desetina (10 %) se zprostředkování hypoték nevěnuje.

Podíl poradců zprostředkovávajících hypotéky

Respondenti s délkou praxe 10 a více let (92,4 %) zprostředkovávají hypoteční úvěry mírně četněji než dotázaní s praxí od 3 do 10 let (88,6 %).

Podíl poradců zprostředkovávajících hypotéky - praxe

S růstem provizního obratu finančních poradců stoupá podíl dotázaných, kteří se věnují i zprostředkování hypotečních úvěrů. Nejvyšší je u respondentů s ročním obratem nad 3 mil. Kč (92,9 %).

Podíl poradců zprostředkovávajících hypotéky - obrat


Výzkum proběhl na vzorku 160 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 26. 5. až 21. 7. 2022.