Která poradenská společnost roste v pojištění?

“Počty vázaných zástupců pro pojištění klesají. Přesto jsou společnosti, jimž počet vázaných zástupců narůstá. Které?”

Počty registrovaných vázaných zástupců pro distribuci pojištění v prvním pololetí roku 2020 poklesly o více než 1 500 na 33 528. Mezi finačně poradenskými společnostmi jsou ale i takové, u nichž došlo k růstu počtu vázaných zástupců.

VZ pojištění - broker pooly

Absolutním vízězem mezi sledovanými společnostmi je SAB servis, do něhož přibylo v prvním pololetí 7,4 % vázaných zástupců pro distribuci pojištění. Ani mezi broker pooly se nedařilo všem, když nejvíce ztrácel Chytrý Honza (-6,7 %).

Tři největší strukturální společnosti (podle počtu vázaných zástupců pro oblast pojištění k 30. 6. 2020) zaznamenaly pokles počtu vázaných zástupců pro pojistné produkty, ovšem nižší než průměr celého trhu.

VZ pojištění - největší strukturální společnosti

Největší pokles měla společnost OVB Allfinanz (-3,9 %). OVB Allfinanz zaznamenala rostoucí první čtvrtletí, nicméně v dubnu se počet jejích vázaných zástupců prudce snížil. Ani následný růst nedorovnal dubnovou ztrátu.

VZ pojištění - ostatní sledované strukturální společnosti

Mezi dalšími sledovanými strukturálními společnostmi měla největší nárůst počtu vázaných zástupců pro oblast pojištění společnost M & M pojišťovací (+3,9 %).


Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů České národní banky (ČNB)

Sdílet