Která pojišťovna má poradce s nejdelší praxí?

“pojišťovací poradce s nejdelší profesní praxí Má Česká podnikatelská pojišťovna.”

Profesní praxe poradců ČPP

Tři čtvrtiny (73,4 %) poradců vázaných pod Českou podnikatelskou pojišťovnou má profesní praxi 11 a více let. Má tak největší podíl poradců s praxí přesahujících 10 let mezi pojišťovnami.


Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů k 31. 5. 2023