Klienti s pojištěním domácnosti jsou s pojišťovnou spokojeni

“Klienti s uzavřeným pojištěním domácnosti jsou se svou pojišťovnou extrémně spokojeni.”

S pojišťovnou je spokojeno 96,2 % klientů s pojištěním domácnosti. Svou pojišťovnu by nejraději změnilo jen 3,8 % respondentů.

Klienti jsou s pojišťovnou spokojeni


Průzkum proběhl na vzorku 1 026 respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Sběr dat proběhl 11. 12. – 13. 12. 2019.