Kdo si sjednal hypoteční úvěr online?

“Hypotéky patří mezi produkty s nejmenšími zkušenostmi s online sjednáním. Kdo je sjenává online nejčastěji?”

Hypoteční úvěr online si sjednalo jen minimum respondentů (4,5 %). Výrazně lepší situace je u stavebního spoření, které si sjednala desetina dotázaných (10,6 %).

Uzavřené online

Podíl respondentů, kteří již sjednali hypoteční úvěr či stavební spoření online, roste s dosaženým vzděláním. Nejvyšší podíl je u dotázaných s vysokoškolským vzděláním – u hypotéky 6 % a u stavebního spoření 14,9 %.

Uzavřené - vzdělání

U vysokoškolsky vzdělaných respondentů je navíc ochota uzavřít hypoteční úvěr i stavební spoření online významně vyšší, než jaké jsou jejich dosavadní zkušenosti. U hypoték ochota přesvyšuje zkušenosti o 3 procentní body, u stavebního spoření dokonce o 5,1 procentního bodu.

Vzdělání - rozdíl


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.