Kdo má nejvíce vázaných zástupců pro pojištění?

“Počet registrovaných vázaných zástupců pro oblast pojištění se drží na stabilní úrovni. Kdo jich má nejvíce?”

Od nabytí účinnosti a konce přechodného období nového zákona o distribuci pojištění se počet vázaných zástupců pro distribuci pojistných produktů drží na úrovni mezi 34 a 35 tisíci. K mírnému poklesu došlo v době nouzového stavu, kdy v dubnu počet registrovaných vázaných zástupců poklesl o 321 na 34 628.

Vývoj počtu vázaných zástupců pro oblast pojištění

Deset největších finančně zprostředkovatelských společností má pod sebou registrovánu více než třetinu (37,1 %) všech registrovaných vázaných zástupců pro oblast distribuce pojistných produktů.

Největší zprostředkovatelskou společností podle počtu registrovaných vázaných zástupců pro oblast pojištění je OVB Allfinanz (8,7 % trhu), kterou následuje Broker Trust (8 %). Ostatní společnosti mají znatelný odstup, když se na třetí příčce drží společnost Partners Financial Services s 3,8 % registrovaných vázaných zástupců.

Deset největších - VZ pro pojištění


Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů ČNB k 31. 5. 2020