Kapitol: Jak se daří vázaným zástupcům?

“Kapitol je jedenáctá největší finančně zprostředkovatelská společnost podle počtu vázaných zástupců. Jak se jim daří?”

Kapitol měl k 18. 3. 2020 celkem 554 vázaných zástupců. Tím se zařadil na jedenáctou příčku největších finančně zprostředkovatelských společností. A zatímco téměř všichni (99,1 %) vázaných zástupců Kapitolu má licenci na distribuci pojistných produktů, žádný nemá licenci na distribuci investic.

Kapitol - vázaní zástupci - licence

Více než třetina vázaných zástupců Kapitol má obrat přesahující 1 mil. Kč, přičemž pětina (20,3 %) dosahuje obratu mezi 1 mil. Kč a 3 mil. Kč a více než desetina (13,1 %) mezi 3 mil. Kč a 5 mil. Kč.

Kapitol - vázaní zástupci - příjmy

U 16,4 % vázaných zástupců Kapitolu není odhad obratu k dispozici. Pokud bychom od těchto finančních zprostředkovatelů odhlédli, témě třetina (30,1 %) vázaných zástupců Kapitolu by dosahovalo obratu v rozmezí od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč.

Kapitol - vázaní zástupci - příjmy bez analyzujeme


 

Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů České národní banky (ČNB) k 18. 3. 2020 a veřejné databáze ekonomických subjektů.