Kam se letos dostanou hypoteční sazby?

“Čtvrtina lidí očekává ÚROKOVÉ sazby hypoték na 7 %.”

Očekávaná výše hypotečních sazeb

Čtvrtina respondentů (25,3 %) očekává, že se v letošním roce úrokové sazby hypoték dostanou na 7 %. Pětina dotázaných (20,4 %) očekává sazby na 6 % a pětina (18,7 %) na 8 %.


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.