Jen jednomu z velkých hráčů rostl počet VZ pro pojištění…

“V červnu 2021 se pouze jedné z velkých společností podařilo nesnížit počet vázaných zástupců pro pojištění.”

Za poklesem počtu vázaných zástupců pro distribuci pojištění stojí konec přechodného období pro prokázání odborné způsobilosti spojené s “pročištěním” databází. Nejvíce vázaných zástupců pro oblast pojištění odešlo z OVB Allfinanz (-1048), Broker Trustu (-561) a Generali České pojišťovny (-413).

VZ pro pojištění - odchody - červen 2021

Takto masivní odchody neměly šanci zvrátit ani nábory v řádu desítek vázaných zástupců. Nejvíce nových vázaných zástupců pro oblast pojištění do oboru v červnu přivedla Generali Česká pojišťovna (67) a Partners Financial Services (63).

VZ pro pojištění - noví - červen 2021

Výsledkem je pokles počtu vázaných zástupců u velkých společností v řádu stovek lidí. V červnu 2021 navýšila počty vázaných zástupců pro oblast pojištění jen ČSOB pojišťovna (5). Ostatní sledované společnosti zaznamenaly úbytek VZ pro pojištění, nejvyšší OVB Allfinanz (-991), Broker Trust (-498) a Generali Česká pojišťovna (-341).

VZ pro pojištění - celková bilance - červen 2021


Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů České národní banky (ČNB) k 30. 6. 2021