Jak poradci vnímají klientskou zkušenost poradenských sítí

“Finanční poradci vnímají zkušenost klientů nejlépe u SAB servis a Broker Trust.”

Nejlepší hodnocení zkušenosti klientů mají podle respondentů společnosti mají broker pooly SAB servis (7,11) a Broker Trust (6,71).

Vnímání klientské zkušenosti

Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škále od 0 – zaznamenávám pouze zcela negativní zkušenosti zákazníků do 10 – zaznamenávám pouze zcela pozitivní zkušenosti zákazníků. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.

Ve vnímání zkušenosti klientů si od posledního průzkumu, který proběhl 26. 5. až 21. 7. 2022, nejvíce polepšily společnosti M&M Finance (+1,25), Kapitol (+1,24) a OK Klient (+1,23).

Vnímání klientské zkušenosti - změna proti poslednímu průzkumu

U většiny společností respondenti z řad finančních poradců vnímají lépe zkušenost klientů než celkový dojem. Nejvyšší rozdíl je u M&M Finance (+0,77).

Vnímání klientské zkušenosti - rozdíl proti celkovému vnímání

V grafu je zobrazen rozdíl mezi vnímáním zkušenosti zákazníků společnosti a celkovým vnímáním společnosti. Kladná hodnota znamená, že poradci vnímají zkušenost zákazníků lépe, než celkový dojem.


Výzkum proběhl na vzorku 113 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 23. 1. až 20. 3. 2023.