Jak hodnotí stabilitu společností lidé z poolů a strukturálních firem?

“Podle poradců z poolů je většina poradenských společností stabilnější než podle poradců ze strukturálních firem.”

Nejlepší vnímání stability společnosti respondenty z řad poradců působících pod broker pooly mají Broker Trust (8,30) a SAB servis  (7,44).

Vnímání stability společností poradci z broker poolů

Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škále od 0 – zcela nestabilní společnost do 10 – naprosto stabilní společnost. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.

Nejlepší hodnocení stability společnosti respondenty z řad poradců působících ve strukturálních firmách má Broker trust (7,19) a SAB servis (6,92).

Vnímání stability společností poradci ze strukturálních firem

Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škále od 0 – zcela nestabilní společnost do 10 – naprosto stabilní společnost. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.

Finanční poradci z broker poolů obecně hodnotí stabilitu poradenských firem lépe než poradci ze strukturálních společností.

Rozdíl vnímání stability finančně poradenských společností dle poradců z broker poolů a ze strukturálních společností

V grafu je zobrazen rozdíl mezi hodnocením poradců z broker poolů a ze strukturálních společností. Kladná hodnota znamená, že hodnotitelé z poolů dávali vyšší skóre než ze strukturálních firem a naopak.


Výzkum proběhl na vzorku 160 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 26. 5. až 21. 7. 2022.

Sdílet