Jak finanční poradci vnímají autopojištění?

“Autopojištění nebývá hlavním produktem finančních poradců. Jak ho vnímají?”

Podíl zprostředkovaných smluv autopojištění se mezi finančními poradci liší. Nejčastěji činí od 10 do 25 % zprostředkovaných smluv (37,3 %) a do 10 % smluv (32 %).

Podíl autopojištění ve zprostředkování

Finanční poradci vnímají nejčastěji autopojištění jako doplněk portfolia (37,1 %) či jako produkt otvírající cestu ke klientovi (28 %). Čtvrtina (24,5 %) dotázaných finančních poradců vidí jako hlavní přidanou hodnotu autopojištění jako významného zdroje dlouhodobého příjmu.

Vnímání autopojištění poradci

Finanční poradci s nízkým podílem uzavřených smluv autopojištění vnímají tento produkt jako nevýznamný doplněk (66,7 %). Pro poradce, u nichž tvoří autopojištění nad 50 % uzavřených smluv, je významným zdrojem dlouhodobých příjmů (61,5 %).

Vnímání autopojištění poradci - dle podílu smluv


Výzkum proběhl na vzorku 150 respondentů. Respondenti byli vybráni z řad finančních poradců na webu Poradci-sobě.cz a přímým oslovováním aktivních finančních poradců. Sběr dat proběhl 10. 2. 2021 až 16. 4. 2021.

Sdílet