Interní sítě pojišťoven: Kolik mají vázaných zástupců?

“Zejména některé pojišťovny udržují poměrně silné interní sítě. Jak si stojí v počtech vázaných zástupců?”

Pojišťovny mají pod sebou navázánu čtvrtinu (25,6 %) vázaných zástupců registrovaných u České národní banky (ČNB).

VZ pojišťoven

Generali Česká pojišťovna má absolutně největší počet vázaných zástupců (4 666), což představuje téměř polovinu (45,4 %) všech vázaných zástupců sledovaných pojišťoven.

Podíl VZ pojišťoven

V počtech subjektů převládají fyzické osoby nad právnickými. Největší počet registrovaných vázaných zástupců – fyzických osob má Generali Česká pojišťovna (4 191) následovaná Allianz pojišťovnou (1 455).

VZ FO pojišťoven


Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů České národní banky (ČNB) k 23. 11. 2020

Sdílet