Inovativní poradenská firma? Záleží na typu společnosti poradce

“Vnímání inovativnosti poradenských firem se liší podle typu společnosti hodnotitele.”

Nejlepší hodnocení inovativnosti respondenty z řad poradců působících pod broker pooly mají SAB servis (7,43) a Broker Trust (7,22). Ze strukturálních společností je nejlépe hodnocen 4fin (6,30).

Inovativnost finančně poradenských společností - poradci z broker poolů

Nejlepší hodnocení inovativnosti respondenty  z řad poradců působících ve strukturálních firmách má 4fin (7,08), který následují Broker Trust (6,96) a SAB servis (6,64).

Inovativnost finančně poradenských společností - poradci ze strukturálních firem

Finanční poradci z broker poolů hodnotí broker pooly lépe a strukturální společnosti hůře než poradci ze strukturálních společností.

Inovativnost finančně poradenských společností - poradci z broker poolů a strukturálních firem

V grafu je zobrazen rozdíl mezi hodnocením poradců z broker poolů a ze strukturálních společností. Kladná hodnota znamená, že hodnotitelé z poolů dávali vyšší skóre než ze strukturálních firem a naopak.

Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škále od 0 – zcela neinovativní společnost do 10 – naprosto inovativní společnost. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.


Výzkum proběhl na vzorku 203 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 24. 11. 2021 až 20. 2. 2022.