Inovativní poradenská firma: Manažeři mají jiný názor než poradci

“Vnímání inovativnosti poradenských firem se liší podle poradenské pozice hodnotitelů.”

Nejlepší hodnocení inovativnosti respondenty z řad poradců na poradenských pozicích má Broker Trust (7,56) a SAB servis (7,47). Ze strukturálních společností je nejlépe hodnocen 4fin (6,34).

Inovativnost finančně poradenských společností - poradci na poradenských pozicích

Nejlepší hodnocení inovativnosti respondenty z řad poradců na manažerských a vyšších pozicích má SAB servis (6,87) a 4fin (6,74), které těsně následuje Broker Trust (6,63).

Inovativnost finančně poradenských společností - poradci na manažerských pozicích

Finanční poradci na poradenských pozicích hodnotí společnosti častěji lépe než poradci na manažerských a vyšších pozicích.

Inovativnost finančně poradenských společností - poradci na poradenských vs. manažerských pozicích

V grafu je zobrazen rozdíl mezi hodnocením poradců na poradenských pozicích a na manažerských a vyšších pozicích. Kladná hodnota znamená, že hodnotitelé na poradenských pozicích dávali vyšší skóre než manažeři a naopak.

Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škále od 0 – zcela neinovativní společnost do 10 – naprosto inovativní společnost. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.


Výzkum proběhl na vzorku 203 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 24. 11. 2021 až 20. 2. 2022.