Generali ČP v pojištění domácnosti dominuje. Kde nejvíc?

“Generali ČP je největší pojišťovnou v pojištění domácnosti. Jeden distribuční kanál ale zcela ovládla.”

Pojištění domácnosti a distribuční kanál

Generali Česká pojišťovna vede ve všech distribučních kanálech. Nicméně nejsilnější je v pobočkové síti (47,9 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 026 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Sběr dat proběhl 11. 12. – 13. 12. 2019.