Fincentru klesl počet úvěrových poradců nejvíce

“Z velkých strukturálních finančně poradenských společností klesl počet vázaných zástupců pro úvěry společnosti Fincentrum.”

Společnosti Fincentrum klesl počet vázaných zástupců pro úvěrové produkty od začátku účinnosti zákona o úvěru pro spotřebitele z 1 093 na 466. Jedná se o největší pokles mezi strukturálními finančně poradenskými společnostmi.


Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů České národní banky. Data vždy k 31. 12. příslušného roku a k 17. 2. 2020.

Sdílet