Dvě třetiny finančních poradců očekávají růst

“Pokles své produkce v následujících 12 měsících očekávají růst svého provizního obratu.”

Tržní sentiment

Dvě třetiny dotázaných finančních poradců (65 %) očekávají v následujících dvanácti měsících růst svého provizního obratu a méně než pětina (17,5 %) očekává pokles.


Výzkum proběhl na vzorku 160 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 26. 5. až 21. 7. 2022.