Dominance TOP 5 hráčů v pojištění se snížila

Dle evidence České národní banky působilo v září 2019 u TOP 5 finančně-poradenských hráčů 8 999 poradců. Firmy na 6. – 10. místě (TOP 10) disponovaly 3 788 vázanými zástupci (VZ) v pojištění. Menší hráči (SME) drželi 2 948. Za posledních 6 let to byly právě TOP 5 firmy, které v oblasti pojištění ztratily nejvíce poradců. Z původních 23 046 VZ přišly o celých 61 %. TOP 10 společnosti sice také ztratily, ale pokles dosáhl pouze 23 %. SME firmy zůstaly po celou dobu na svém.

“Ještě v roce 2013 byl segment pojišťovnictví v rukou TOP 5 hráčů z externí distribuce. Místo toho, aby docházelo ke konsolidaci, střední a malí hráči postupně posilují. Drží dnes už téměř polovinu trhu

Mezi TOP 5 firem v pojištění k září 2019 patřili: OVB Allfinanz, Broker Trust, Partners, Fincentrum a ZFP Akademie. Mezi TOP 10 se dostaly firmy: Insia, Chytrý Honza, SAB Servis, Broker Consulting a Kapitol.

Od roku 2013 je patrný zřetelný trend posilování menších hráčů. Zatímco před 6 lety trhu dominovalo 5 hráčů, a pojišťovny tak mohly spoléhat na malý počet velkých distributorů, v současnosti jsou střední a malí hráči v součtu už téměř stejně významní. Podíl TOP 10 a SME firem sice od konce roku 2018 nerostl, tento fakt ale souvisí spíše s regulatorními změnami než s dlouhodobým trendem.

Pojištění 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9/2019
SME 2927 2906 2966 3188 3420 3700 2948
TOP 10 4925 4712 4752 4995 4656 4439 3788
TOP 5 23046 20078 17295 15306 13065 10651 8999


V oblasti spotřebitelských úvěrů je sice k dispozici výrazně kratší historie, ale
rozložení sil mezi TOP 5, TOP 10 a SME je v současnosti obdobné jako v pojištění. V září 2019 evidovali TOP 5 hráči celkem 5018 vázaných zástupců dle zákona o spotřebitelských úvěrech, TOP 10 hráči disponovali 2067 poradci a SME firmy vykazovaly 1631 licencí. 

Mezi TOP 5 firem v úvěrech k září 2019 patřili: Broker Trust, OVB Allfinanz, Partners, Fincentrum a Broker Consulting. Mezi TOP 10 se dostaly firmy: Chytrý Honza, SAB Servis, M&M Finance, Broker Consulting a Insia.

Historie evidence ČNB je ještě příliš krátká na to, abychom mohli zachytit dlouhodobější trendy. Nicméně se zdá, že ke konsolidaci nedochází ani v tomto sektoru. Pro banky tak budou menší a střední hráči stejně důležití jako ti velcí.

Úvěry 2017 2018 2019
SME 762 1373 1631
TOP 10 2209 1611 2067
TOP 5 4550 5163 5018