Do jakého bytu investovat: Po, nebo před rekonstrukcí?

“Polovina lidí k investici preferuje byt po rekonstrukci. Získává i novostavba.”

Stav bytu pro investici

Polovina respondentů preferuje pro investici do nemovitostí byt po rekonstrukci (51,7 %) a třetina novostavbu (30,7 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 044 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 12. 5. 2021 až 18. 5. 2021.