Distribuce pojistných produktů je roztříštěná

Dle evidence České národní banky na trhu působilo v institucích k září 2019 celkem 13 659 vázaných zástupců dle zákona o pojištění a zajištění. U externí distribuce to bylo 15 735 vázaných zástupců. Oproti roku 2013 se jedná o pokles 50 % na straně pojišťoven a stavebních spořitelen. Externí distributoři ztratili za posledních 6 let 49 % poradců.

“Zatímco se na trhu mluví o konsolidaci distribuce, rozložení sil v počtu vázaných zástupců v pojištění hovoří o opaku. Celých 50 % trhu drží hráči s podílem 3 % a méně 

Největšími hráči co do počtu VZ jsou na straně pojišťoven Česká pojišťovna s 3625 poradci, Allianz pojišťovna s 1553 poradci a Generali pojišťovna s 1409 poradci. Stavebním spořitelnám vévodí Českomoravská stavební spořitelna s 1603 vázanými zástupci. S dalekým odstupem je na druhém místě Modrá pyramida, kde aktuálně působí 562 poradců s licencí pro sjednávání pojistných produktů. Mezi externí distribucí vévodí tradičně OVB Allfinanz, kde i přes masivní pokles stále evidují 3051 poradců. Broker Trust obsadil druhé místo s 2088 poradci a na místě třetím figuruje Partners1351 poradci. Těsně v závěsu je Fincentrum, kde však čísla ze září ještě neodrážejí přesuny poradců do nově vzniklé společnosti 4fin.

Nejvyšší počet vázaných zástupců absolutně má v současnosti Česká pojišťovna. Jako jediná společnost na trhu se dostala přes metu 10 %. Pokud dojde k avizovanému spojení s Generali, vzroste její podíl na 14,6 %. Největší zprostředkovatel OVB Allfinanz disponuje podílem 8,8 % a největší stavební spořitelna ČMSS pak drží 4,6 % VZ.

I přestože zde působí řada velkých hráčů, je český trh distribuce pojištění výrazně fragmentovaný. Místo toho, aby se trh konsolidoval, tak se od roku 2013 dále tříští. Česká pojišťovna, OVB Allfinanz i ČMSS za 6 let výrazně oslabily a jejich tržní podíl se znatelně zmenšil.

Společnosti s podílem poradců 3,0 % a méně už tvoří celých 50 % trhu. Tříštění finančně-poradenských sítí a úbytky jednobarevných poradců pojišťoven dává tušit, že podíl malých hráčů nadále poroste.