Co rozhoduje při výběru úvěru?

“Je při rozhodování o úvěru důležitější úroková sazba, nebo celkové náklady?”

Pro třetinu respondentů (32,6 %) je nejdůležitějším faktorem pro výběr úvěrového produktu jeho celková nákladovost. Více než čtvrtina (27,6 %) se ale soustředí pouze na úrokovou sazbu.

Rozhodující pro výběr úvěru

Ovšem pro respondenty, kteří nečerpají žádný úvěrový produkt, je nejvýznamnějším faktorem pro rozhodování o půjčce úroková sazby (26,8 %). Celkové nákladovosti přikládají nižší význam než průměr všech respondentů (26,6 %).

Rozhodující pro výběr úvěru - lidé bez úvěru

Třetina respondentů uvádí, že má kreditní kartu (32,8 %) a čtvrtina kontokorent (24,1 %) a spotřebitelský úvěr u banky (23,8 %). Hypotéku čerpá 16 % dotázaných. Žádný úvěr nemá 38,1 % respondentů.

Úvěry respondentů


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 7. až 19. 8. 2020.