Co přesvědčí nepojištěné k uzavření pojištění domácnosti

“Čtvrtinu nepojištěných k uzavření pojištění domácnosti nic nepřesvědčí.”

Téměř čtvrtina nepojištěných (24,3 %) je přesvědčena, že je k uzavření pojištění domácnosti nemůže nic přesvědčit. Nejčastějším argumentem k uzavření pojistky u ostatních nepojištěných by bylo snížení ceny pojištění nebo zvýšení příjmu (38,8 %). Důvodem k uzavření pojištění by byla také živelní událost v domácnosti (14,2 %) či u sousedů (10,6 %).

co přesvědčí nepojištěné


Průzkum proběhl na vzorku 1 026 respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Sběr dat proběhl 11. 12. – 13. 12. 2019.