Co chtějí nájemníci od pojištění domácnosti?

“Požadavky na pojištění domácnosti se liší i podle právního titulu užívání bytu. Co chtějí nájemníci a podnájemníci?”

Pojištění domácnosti - nájemníci

Více než čtvrtina respondentů průzkumu (27,9 %), kteří bydlí v nájmu či podnájmu, očekává od pojištění domácnosti především možnost vypovědět smlouvu kdykoli a bez sankcí. Významnými vlastnostmi jsou také možnost měnit kdykoli nastavení připojištění (18,8 %) a minimum okolností, které jsou důvodem k nevyplacení pojistného plnění (18,2 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1026 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Sběr dat proběhl 11. 12. – 13. 12. 2019.