Čím finanční poradci nahradí příjem z hypoték

“Více než polovina poradců výpadek hypoték nahrazovat nebude… čím je nahradí ostatní?”

Nahrazení výpadku příjmů z hypoték

Více než polovina respondentů (56,3 %), kteří distribuují hypoteční úvěry, výpadek příjmů z hypoték nahrazovat nebude, protože dělají stále komplexní finanční poradenství. Čtvrtina dotázaných příjmy z hypoték nahradí investicemi (27,1 %).


Výzkum proběhl na vzorku 160 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 26. 5. až 21. 7. 2022.

Sdílet