Celá polovina klientů s životním pojištěním z Plzeňského kraje by si ho příště sjednala online

“Ochota sjednávat životní pojištění online se v jednotlivých krajích výrazně liší. Zatímco v Plzni dosáhl internet na 50 %, ve Středočeském kraji by online sjednávalo pouze 18 % dotázaných.”

Distribuce životního pojištění online

U respondentů s životním pojištění jsme zjišťovali, zda by byli ochotni si pojištění příště sjednat online, nebo by preferovali osobní setkání se specialistou.


* U respondentů s životním pojištění jsme zjišťovali, zda by byli ochotni si pojištění příště sjednat online, nebo by preferovali osobní setkání se specialistou. Výzkum EMA proběhl na vzorku 1035 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Sběr dat proběhl 15. – 20. 6. 2019. Vyhodnocení a interpretace probíhala v období 1. 7. – 15. 9. 2019.