Broker Trust zmeškal odregistrace

“Společnost Broker Trust provedla odregistrace vázaných zástupců bez odborné způsobilosti pro investice s čtvrtletním zpožděním.”

Broker Trust v prodlení s odregistracemi

V lednu skončilo přechodné období pro doložení odborné způsobilosti vázaných zástupců pro distribuci investic. Finanční zprostředkovatelé, kteří nesplnili podmínky doložení odborné způsobilosti, měli být odregistrování. Podle čísel z databáze registrovaných subjektů společnost Broker Trust vázané zástupce bez doložené odborné způsobilosti ovšem odregistrovala se čtvrtletním zpožděním.


Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů ČNB, vždy ke konci příslušného měsíce