Broker Trust a SAB servis poradci vnímají nejlépe

“Celkově finanční poradci vnímají nejlépe společnosti Broker Trust a SAB servis. Koho nejhůře?”

Nejlepší hodnocení respondentů v celkovém vnímání společnosti mají broker pooly Broker Trust (6,69) a SAB servis (6,44). Ze strukturálních společností je nejlépe hodnocen 4fin (5,03). Naopak nejhůře dopadly společnosti OVB Allfinanz (1,78) a ZFP akademie (1,68).

Celkové hodnocení vnímání značek poradenských společností

Společnost OVB Allfinanz navíc hodnotila polovina (47,2 %) respondentů z řad finančních poradců nejhorším skórem 0 – zcela nesympatická společnost.

Celkové vnímání značek - histagram OVB Allfinanz

Naopak Broker Trust získal nejvyšší podíl nejvyššího hodnocení 10 – naprosto sympatická společnost (14,7 %).

Celkové vnímání značek - histagram Broker Trust

Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škálo od 0 – zcela nesympatická společnost do 10 – naprosto sympatická společnost. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.


Průzkum proběhl mezi 110 finančními poradci z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat se uskutečnil od 20. 4. 2021 do 14. 6. 2021.