Autopojištění: Jak poradci zařazují pojišťovny do srovnání

“Být ve srovnávači či sjednávači je pro pojišťovny zásadní. Autopojištění se jinak do nabídky dostane zřídka.”

Více než polovina dotázaných finančních poradců využívá k porovnání autopojištění pouze srovnavač a sjednavač (53,1 %). Pouze dvě pětiny poradců doplňují ke srovnavači a sjednavači porovnání nezařazených pojišťoven (41,3 %). Jen zlomek poradců srovnavač a sjednavač nevyužívá (3,5 %) nebo ho nemá k dispozici (2,1 %).

Srovnání autopojištění

Nejčetněji výsledky ze srovnavače či sjednavače doplňují o porovnání dalších pojišťoven specialisté, u nich tvoří autopojištění nadpoloviční podíl zprostředkovaných smluv (53,8 %).

Srovnání autopojištění - podíl smluv

Zatímco finanční poradci na poradenských pozicích výsledky srovnavačů a sjednavačů četněji doplňují o nezařazené pozice (49,4 %), poradci na manažerských a ředitelských pozicích se mnohem četněji spoléhají pouze na výstupy ze srovnavačů a sjednavačů (62,1 %).

Srovnání autopojištění - pozice poradce


Výzkum proběhl na vzorku 150 respondentů. Respondenti byli vybráni z řad finančních poradců na webu Poradci-sobě.cz a přímým oslovováním aktivních finančních poradců. Sběr dat proběhl 10. 2. 2021 až 16. 4. 2021.