Automatizace? Poradci ze strukturálních firem poráží poolisty

“Automatické vyhodnocení zdravotního stavu klienta využívají četněji poradci ze strukturálních společností než z poolů.”

Automatické vyhodnocení zdravotního stavu - typ společnosti

Finanční poradci ze strukturálních společností (76,3 %) využívají automatické vyhodnocení zdravotního stavu při sjednání životního pojištění pro své klienty významně četněji než poradci z broker poolů (59,1 %).


Výzkum proběhl na vzorku 102 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 15. 5. až 10. 7. 2023.